تور مالزی نوروز ۹۸

نام هتلدرجهبرد دوتخته هر نفر یک تخته
PACIFIC EXPRESS۳ ستارهBB۷.۷۳۹.۰۰۰ تومان۹.۳۴۵.۰۰۰ تومان
MY HOTEL۳ ستارهBB۷.۷۳۹.۰۰۰ تومان۹.۳۴۵.۰۰۰ تومان
MAY TOWER۳ ستارهBB۷.۷۳۹.۰۰۰ تومان۹.۳۴۵.۰۰۰ تومان
METRO HOTEL BUKIT BINTANG۳ ستارهBB۸.۱۱۷.۰۰۰ تومان۱۰.۱۰۰.۰۰۰ تومان
SUNWAY VELOCITY۴ ستارهBB۸.۴۹۵.۰۰۰ تومان۱۰.۷۶۳.۰۰۰ تومان
ROYALE CHULAN BUKIT BINTANG۴ ستارهBB۸.۴۹۵.۰۰۰ تومان۱۰.۷۶۳.۰۰۰ تومان
FEDERAL۴ ستارهBB۸.۶۸۴.۰۰۰ تومان۱۱.۱۴۱.۰۰۰ تومان
SUNWAY PUTRA۴ ستارهBB۸.۶۸۴.۰۰۰ تومان۱۱.۱۴۱.۰۰۰ تومان
PACIFIC REGENCY۴ ستارهBB۸.۸۷۳.۰۰۰ تومان۱۱.۵۱۹.۰۰۰ تومان
IMPIANA۴ ستارهBB۹.۰۶۲.۰۰۰ تومان۱۲.۰۸۶.۰۰۰ تومان
CONCORDE۴ ستارهBB۹.۰۶۲.۰۰۰ تومان۱۲.۰۸۶.۰۰۰ تومان
RAMADA SUITES KLCC۴ ستارهBB۹.۱۵۶.۰۰۰ تومان۱۲.۰۸۶.۰۰۰ تومان
NOVOTEL۴ ستارهBB۹.۱۵۶.۰۰۰ تومان۱۲.۱۸۰.۰۰۰ تومان
DORSETT HOTEL۴ ستارهBB۹.۲۵۱.۰۰۰ تومان۱۲.۲۷۵.۰۰۰ تومان
CORUS۴ ستارهBB۹.۲۵۱.۰۰۰ تومان۱۲.۳۶۹.۰۰۰ تومان
MELIA۴ ستارهBB۹.۳۴۵.۰۰۰ تومان۱۲.۶۵۰.۰۰۰ تومان
TRIBECA۵ ستارهBB۹.۴۴۰.۰۰۰ تومان۱۲.۶۵۳.۰۰۰ تومان
ROYALE CHULAN۵ ستارهBB۹.۸۱۸.۰۰۰ تومان۱۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان
GRAND MILLENNIUM۵ ستارهBB۹.۹۱۲.۰۰۰ تومان۱۳.۵۹۸.۰۰۰ تومان
THE WESTIN۵ ستارهBB۱۰.۰۰۷.۰۰۰ تومان۱۳.۷۸۷.۰۰۰ تومان
PULLMAN۵ ستارهBB۱۰.۰۰۷.۰۰۰ تومان۱۳.۸۸۱.۰۰۰ تومان
RENAISSANCE(EAST WING)۵ ستارهBB۱۰.۱۹۶.۰۰۰ تومان۱۴.۲۵۹.۰۰۰ تومان
SHERATON۵ ستارهBB۱۰.۶۶۸.۰۰۰تومان۱۵.۰۱۵.۰۰۰ تومان
INTERCONTINENTAL۵ ستارهBB۱۰.۸۵۷.۰۰۰ تومان۱۵.۴۸۸.۰۰۰ تومان
JW MARRIOTT۵ ستارهBB۱۲.۱۸۰.۰۰۰ تومان۱۸.۱۳۴.۰۰۰ تومان