2018-01-02

پکن را بیشتر بشناسیم

پکن همچنین شش فرودگاه که بزرگ‌ترین آن‌ها فرودگاه بین‌المللی پکن نام دارد. بیشتر پرواز‌های داخلی و تقریبا تمامی پرواز‌های بین‌اللملی پکن از طریق این فرودگاه انجام […]
2018-01-02

دیدنی های شانگهای چین

دیدنی های شانگهای چین جاذبه های گردشگری شانگهای ترکیبی از یادگاری‌های تاریخی و معماری‌های مدرن است. دیدنی های شانگهای شامل مراکز تاریخی، شهرهای آبی و مناطق […]