2017-05-31
بحر المیت، دریایی که کسی در آن غرق نمی شود

بحر المیت، دریایی که کسی در آن غرق نمی شود

همه چیز از دریای مرده آب های کمی در دنیا وجود دارند که به اندازه ی دریای مرده از نظر تاریخی، جغرافیایی و مذهبی دارای اهمیت […]