نام هتلدرجهدونفرهیک نفرهشب اضافه دونفرهشب اضافه تک نفره  
Riva Hotel Caspian3555.000670.00090.000130.000
New Pol Bakuinn Bosfor4-Pool610.000780.000110.000165.000
Rumya Hotel4610.000780.000110.000165.000
Central Park Gangli Palace4 - Center725.0001.065.000150.000270.000
Daysinn Azcot4670.0001.020.000130.000250.000
Crown Hotel5 - Pool870.0001.255.000190.000330.000
Grand Hotel Urope5 - Pool870.0001.255.000190.000330.00
Winter Park4- Top 910.0001.370.000210.000370.000
Golden Coast5 - Top920.0001.380.000220.000380.000

 

تور زمینی باکو – تابستان ۹۶

۱ – تورهای هوایی مبلغ ۸۰۰٫۰۰۰ تومان به مبلغ اضافه میگردد.
۲- مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل ۶ ماه اعتبار – یک قطعه عکس رنگی
۳ – مسئولیت کنترل پاسپورت مسافر به عهده آژانس درخواست کننده است